foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Mỗi khóa học có một Mã truy cập. bạn cần liên hệ giảng viên để được cung cấp sau đó thự hiện các bước sau đây để đăng ký.

Bước 1. Tìm kiếm khóa học

Tại trang Nhà của tôi, click menu Tìm kiếm khóa học

Bước 2: Bạn nhập tên khóa học cần tìm vào ô và click xem.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị:

Bước 3: Bạn nhập mã truy cập vào và click Enrol me để đăng ký.

Xem Video hướng dẫn:

 

 

- Hướng dẫn sử dụng diễn đàn


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn