foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Khắc Quốc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 129Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nội dung:

Chương 1: Phần mềm và công nghệ phần mềm. Chương 2: Phân tích và đặc tả yêu cầu. Chương 3: Thiết kế phần mềm. Chương 4: Lập trình. Chương 5: Xác minh và thẩm định. Chương 6: Sưu liệu phần mềm. Chương 7: Quản lý dự án phần mềm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn