foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phan Thị Phương Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 63Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Chương 2: Giao tác (Transaction). Chương 3: Điều khiển đồng thời. Chương 4: Khôi phục dữ liệu. Chương 5: Cấu trúc lưu trữ dữ liệu trên đĩa. Chương 6: Ước lượng chi phí thực hiện câu truy vấn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn