foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hà Thị Thúy Vi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 141Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về cơ sỡ dữ liệu. Chương 2: Mô hình thực thể kết hợp. Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ. Chương 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ. Chương 5: Phụ thuộc hàm, khóa và ràng buộc toàn vẹn của lược đồ quan hệ. Chương 6: Chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Chương 7: Ngôn ngữ SQL.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn