foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Dương Ngọc Vân Khanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 184Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính. Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI. Chương 3: Địa chỉ IP. Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng. Chương 5: Các kiến trúc và công nghệ mạng Lan. Chương 6: Công nghệ mạng Wan. Chương 7: Các dịch vụ mạng cơ sở. Chương 8: Các vấn đề bảo mật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn