foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Khắc Quốc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 133Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án. Chương 2: Kỹ năng giao tiếp trong quản lý dự án. Chương 3: Ước lượng của dự án. Chương 4: Lập lịch dự án. Chương 5: Kiểm soát dự án. Chương 6: Quản lý phạm vi của dự án. Chương 7: Quản lý thời gian của dự án. Chương 8: Quản lý chi phí. Chương 9: Quản lý chất lượng của dự án. Chương 10: Quản lý nguồn nhân lực của dự án. Chương 11: Quản lý truyền thông của dự án. Chương 12: Quản lý rủi ro của dự án. Chương 13: Quản lý tích hợp dự án. Chương 14: Microsoft Project.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn