foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Huỳnh Văn Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 181Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu và cài đặt Windows 2003 Server. Chương 2: Mô tả dịch vụ Active Directory. Chương 3: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm. Chương 4: Chính sách hệ thống. Chương 5: Chính sách nhóm. Chương 6: Quản lý đĩa. Chương 7: Quản lý thư mục dùng chung. Chương 8: Quản lý máy in. Chương 9: Dịch vụ truy cập từ xa. Chương 10: Các dịch vụ mạng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn