foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Khắc Quốc, Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 104Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về XML. Chương 2: Tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng. Chương 3: Định nghĩa kiểu tài liệu - DTD. Chương 4: Định dạng tài liệu XML với CSS và XSL. Chương 5: Lược đồ XML. Chương 6: Dom và xử lý XML với Javascript.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn