foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Bá Nhiệm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 110Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Nội dung:

Chương 1: Phát biểu tổng quan về hệ điều hành Linux. Chương 2: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu. Chương 3: Trình bày cấu trúc hệ thống cây thư mục. Chương 4: Trình bày các lệnh trong cơ chế dòng lệnh. Chương 5: Trình bày các chương trình ứng dụng. Chương 6: Quản lý các ứng dụng. Chương 7: Quản lý người dùng. Chương 8: Trình bày các phần mềm bổ trợ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn