foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Đoàn Phước Miền, Phạm Thị Trúc Mai.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 235Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Nội dung:

Chương 1: Ngôn ngữ HTML. Chương 2: Bảng mẫu nạp chồng - CSS. Chương 3: Ngôn ngữ Javascript. Chương 4: Tổng quan về PHP. Chương 5: PHP cơ bản. Chương 6: PHP & MySQL. Chương 7: Hoàn thành một trang web. Phụ lục 1: Công cụ hỗ trợ thiết kế web. Phụ lục 2: Mảng trong PHP.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn