foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phạm Minh Đương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 119Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Chương 1: Giới thiệu về hệ thống thông tin. Chương 2: Mô tả hệ thống. Chương 3: Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu của hệ thống thông tin. Chương 4: Mô hình dữ liệu mức logic. Chương 5: Phân tích và thiết kế thành phần xử lý của hệ thống thông tin. Chương 6: Thiết kế thành phần giao diện của hệ thống thông tin.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn