foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Khắc Quốc, Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 158Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Công nghệ Thông tin.

Phần I: Phương tiện kỹ thuật dạy học

Chương 1: Tổng quan về phương tiện kỹ thuật dạy học. Chương 2: Một số phương tiện kỹ thuật.

Phần II: Ứng dụng MS. OFFICE nâng cao hiệu quả trong soạn giảng

Chương 1: Microsoft Word. Chương 2: Microsoft Powerpoint.

Phần III: Một số phần mềm hỗ trợ dạy học sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học

Chương 1: Giới thiệu bản đồ tư duy. Chương 2: Phần mềm Mind Manager 8.0. Chương 3: Chỉnh sửa ảnh bằng MS. OFFICE PICTURE MANAGER. Chương 4: Xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh. Chương 5: Thiết kế ảnh động bằng Microsoft Gif Animator. Chương 6: Phần mềm Logo. Chương 7: Truyền thông qua mạng. Chương 8: Thi trực tuyến.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn