foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Thị Nghĩa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Nhập môn Marketing. Bài 2. Môi trường Marketing. Bài 3. Nghiên cứu hành vi khách hàng. Bài 4. Nghiên cứu Marketing. Bài 5. Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu. Bài 6. Chiến lược Marketing Mix (4P).

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Chí Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng thể và mẫu. Chương 2. Ước lượng và kiểm định giả thiết. Chương 3. Bố trí thí nghiệm và phân tích kết quả. Chương 4. Hồi quy và tương quan tuyến tính.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Hồng Ửng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương 2. Xác lập đề tài nghiên cứu khoa học. Chương 3. Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học. Chương 4. Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Thị Nghĩa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: các loại hình doanh nghiệp. Chương 2: môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 3: doanh nghiệp nông nghiệp và quản trị. Chương 4: hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn