foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Đặng Hòa Thái.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 50Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Nhập môn xã hội học nông thôn. Chương 2: Bản chất xã hội học nông thôn. Chương 3: Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội nông thôn. Chương 4: Làng xã nông thôn Việt Nam. Chương 5: Gia đình nông thôn. Chương 6: Họ tộc ở nông thôn. Chương 7: Văn hóa nông thôn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn