foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lê Thị Nghĩa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 87Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp. Chương 2: Cách thức thành lập và giải thể doanh nghiệp. Chương 3: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 4: Doanh nghiệp nông nghiệp và quản trị. Chương 5: Tổ chức doanh nghiệp nông nghiệp. Chương 6: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Chương 7: Quản trị cung ứng. Chương 8: Kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Chương 9: Hạch toán kinh doanh trong các có sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn