foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Phan Chí Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 93Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Phương pháp khoa học và vấn đề nghiên cứu khoa học. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu trong phát triển nông thôn. Chương 3: Viết đề cương nghiên cứu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Chương 4: Cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn