foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Hồng Ửng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 82Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Nông nghiệp - Thủy sản.

Chương 1: Giới thiệu về vi sinh. Chương 2: Phương tiện và thủ thuật dùng trong vi sinh học. Chương 3: Trình bày về sự dinh dưỡng, tăng trưởng của vi sinh vật và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh. Chương 4: Nhận diện về vi sinh vật nhân nguyên. Chương 5: Vi sinh vật nhân thực. Chương 6: Trình bày về Virus. Chương 7: Miễn dịch học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn