foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Xuân Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Unit 1. Soils. Unit 2. Repairing and improving damage soils. Unit 3. Fertilizers. Unit 4. Plants. Unit 5. Tree selection and planting. Unit 6. Trees, forests and animals. Unit 7. Insects. Unit 8. Revision. Unit 9. Agriculture policyUnit 10. Farm management.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn