foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Phạm Vũ Phong.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu chung về máy phay CNC. Chương 2: Các lệnh nội suy. Chương 3: Bù trừ bán kính dao. Chương 4: Chu trình phay. Chương 5: Máy tiện CNC. Chương 6: Các lệnh nội suy.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Tăng Tấn Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 87Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp công nghiệp. Chương 2: Định mức kinh tế - kỹ thuật trong doanh nghiệp. Chương 3: Lập lịch trình sản xuất. Chương 4: Chất lượng và quản lý chất lượng. Chương 5: Các phương thức quản lý chất lượng. Chương 6: Một số phương pháp và kỹ thuật quản lý chất lượng. Chương 7: Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2000. Chương 8: Quản lý chất lượng toàn diện - TQM.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Khắc Bằng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 132Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và môi trường  của phương tiện cơ giới đường bộ. Chương 2: Phân tích các cơ sở lý thuyết chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô. Chương 3: Các phương pháp và thiết bị chẩn đoán ô tô. Chương 4: Quy trình kiểm định ô tô. Chương 5: Tổ chức chẩn đoán kỹ thuật ô tô.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Tấn Tài.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 127Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật và vai trò của ngành cơ khí. Chương 2: Kỹ sư và công việc của kỹ sư cơ khí. Chương 3: Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Chương 4: Kỹ năng mềm. Chương 5: Đạo đức nghề nghiệp.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Lâm Bá Nha.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 110Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Vấn đề ô nhiễm môi trường và các chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm của ô tô. Chương 2: Ô nhiễm từ xe xăng. Chương 3: Ô nhiễm từ xe Diesel. Chương 4: Đánh giá tiếng ồn của xe có động cơ. Chương 5: Các biện pháp kỹ thuật làm giảm mức độ ô nhiễm  của động cơ đốt trong. Chương 6: Các xu hướng mới trong ngành dưới góc độ môi trường

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn