foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Vũ Lực.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 90Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Chương 2: Sản xuất và phân phối nguồn năng lượng. Chương 3: Phần tử đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu điều khiển. Chương 4: Các phần tử chấp hành. Chương 5: Các phần tử điều khiển - điều chỉnh.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ngô Thanh Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 137Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Sự thay đổi trạng thái kỹ thuật của ô tô trong quá trình sử dụng. Chương 2: Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. Chương 3: Thiết kế qui trình công nghệ bào dưỡng sửa chữa ô tô. Chương 4: Công nghệ bảo dưỡng ô tô. Chương 5: Công nghệ sửa chữa ô tô

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Vũ Lực.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 96Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Cơ khí Động lực.

Chương 1: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy. Chương 2: Thiết kế đồ gá. Chương 3: Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình. Chương 4: Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Vũ Lực.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 138Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ Cơ khí Động lực.

Chương 1: Các khái niệm cơ bản. Chương 2: Chất lượng bề mặt chi tiết máy. Chương 3: Độ chính xác gia công. Chương 4: Chuẩn trong chế tạo máy. Chương 5: Các phương pháp gia công chuẩn bị. Chương 6: Gia công bề mặt chi tiết máy.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn