foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Khắc Bằng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 132Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và môi trường  của phương tiện cơ giới đường bộ. Chương 2: Phân tích các cơ sở lý thuyết chẩn đoán tình trạng kỹ thuật ô tô. Chương 3: Các phương pháp và thiết bị chẩn đoán ô tô. Chương 4: Quy trình kiểm định ô tô. Chương 5: Tổ chức chẩn đoán kỹ thuật ô tô.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn