foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phan Tấn Tài.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 127Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật và vai trò của ngành cơ khí. Chương 2: Kỹ sư và công việc của kỹ sư cơ khí. Chương 3: Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Chương 4: Kỹ năng mềm. Chương 5: Đạo đức nghề nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn