foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Lâm Bá Nha.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 110Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Vấn đề ô nhiễm môi trường và các chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm của ô tô. Chương 2: Ô nhiễm từ xe xăng. Chương 3: Ô nhiễm từ xe Diesel. Chương 4: Đánh giá tiếng ồn của xe có động cơ. Chương 5: Các biện pháp kỹ thuật làm giảm mức độ ô nhiễm  của động cơ đốt trong. Chương 6: Các xu hướng mới trong ngành dưới góc độ môi trường

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn