foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Tăng Tấn Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 87Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp công nghiệp. Chương 2: Định mức kinh tế - kỹ thuật trong doanh nghiệp. Chương 3: Lập lịch trình sản xuất. Chương 4: Chất lượng và quản lý chất lượng. Chương 5: Các phương thức quản lý chất lượng. Chương 6: Một số phương pháp và kỹ thuật quản lý chất lượng. Chương 7: Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000:2000. Chương 8: Quản lý chất lượng toàn diện - TQM.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn