foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phan Tấn Tài.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 132Tr, kích thước: 30cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Lực và moment tác dụng lên ô tô. Chương 2: Động lực học tổng quát của ô tô. Chương 3: Tính toán sức kéo ô tô . Chương 4: Tính kinh tế nhiên liệu của ô tô. Chương 5: Tính ổn định của ô tô. Chương 6: Tính năng dẫn hướng của ô tô. Chương 7: Phanh ô tô. Chương 8: Dao động ô tô. Chương 9: Tính năng cơ động của ô tô.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn