foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm.

 

Nội dung:

Chương 1: khái niệm về điều khiển số. Chương 2: hệ thống điều khiển số. Chương 3: cấu trúc - nguyên lý làm viêc của máy cnc. Chương 4: lập trình máy phay cnc- máy tiện cnc. Chương 5: một số phần mềm ứng dụng gia công cnc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn