foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Lê Thanh Tùng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Trình bày những khái niệm chung về ổn định hệ thống. Chương 2: Phân tích quá trình ổn định tĩnh và ổn định động trong hệ thống điện. Chương 3: Phân tích ổn định điện áp và các biện pháp nâng cao ổn định.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Hiệu, ThS. Đặng Hoàng Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 151Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ, nhận diện, tìm hiểu cấu tạo, chức năng và ứng dụng thiết bị, khí cụ điện. Bài 2. Lắp mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha. Bài 3. Lắp mạch điều khiển động cơ từ 2 vị trí. Bài 4. Lắp mạch điều khiển động cơ chạy thuận nghịch có bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha và ngược pha. Bài 5. Lắp mạch khởi động sao chạy tam giác. Bài 6. Lắp mạch hãm động năng động cơ không đồng bộ 3 pha. Bài 7. Lắp mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ tam giá/ sao kép (∆/yy). Bài 8. Lắp mạch điều khiển tuần tự 2 động cơ 2 chạy trước dừng sau, chạy sau dừng trước. Bài 9. Lắp mạch điều khiển tuần tự 2 động cơ chạy trước dừng trước, chạy sau dừng sau. Bài 10. Lắp mạch điều khiển tuần tự 2 động cơ chạy trước dừng trước, chạy sau dừng sau-timer. Bài 11. Lắp mạch khởi động động cơ bằng soft starter ( bộ khởi động mềm ). Bài 12. Lắp mạch chuyển đổi nguồn dự phòng tự động ats – automatic transfer switch. Bài 13. Lắp mạch điều khiển thiết bị nâng hạ. Bài 14. Lắp mạch điều khiển động cơ 1 pha chạy thuận-nghịch. Bài 15. Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng một số thiết bị điện – khí nén. Bài 16. Lắp mạch điều khiển điện - khí nén trên bộ thực hành số. Bài 17. Lắp mạch điều khiển khí nén trên bộ thực hành số 2. Bài 18. Lắp mạch điều khiển điện - khí nén trên bộ thực hành số 2.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Đặng Hoàng Minh, ThS. Nguyễn Ngọc Tiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Tính toán vẽ các dạng sơ đồ trãi dây quấn, đấu dây vận hành các loại máy điện.Chương 2: Sửa chữa quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Triết, ThS. Nguyễn Hoàng Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1: Phần mềm lập trình và thiết bị thí nghiệm. Bài 2: Lập trình giao tiếp LED đơn. Bài 3: Giao tiếp nút nhấn. Bài 4: Lập trình giao tiếp LED 7 đoạn. Bài 5: Giao tiếp LCD. Bài 6: Giao tiếp LED ma trận. Bài 7: Timer/Counter. Bài 8: Hoạt động ngắt. Bài 9: Giao tiếp ADC. Bài 10: Điều khiển động cơ DC, động cơ bước. Bài 11: Giao tiếp UART.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hòa, ThS. Phạm Tấn Hưng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện. Bài 2. Phương pháp giải mạch điện một chiều (dc). Bài 3. Phương pháp giải mạch điện xoay chiều hình sin. Bài 4. Giải mạch điện xoay chiều ba pha. Bài 5. Giải mạch điện xoay chiều hình sin nâng cao.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn