foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thanh Tần.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016. Mô tả: 129Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về điện tử công suất. Chương 2: Bộ chỉnh lưu. Chương 3: Bộ biến đổi điện áp một chiều. Chương 4: Bộ biến đổi điện áp xoay chiều AC. Chương 5: Bộ nghịch lưu - biến tần.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thanh Tần.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 117Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản. Chương 2: Cảm biến quang. Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ. Chương 4: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển. Chương 5: Cảm biến đo lực. Chương 6: Cảm biến vận tộc và gia tốc. Chương 7: Cảm biến đo áp suất chất lưu. Chương 8: Cảm biến đo lưu lượng và mức chất lưu.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Bích Hạnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 62Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về kinh doanh và quản trị kinh doanh viễn thông. Chương 2: Các lĩnh vực quản trị kinh doanh viễn thông. Chương 3: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh viễn thông.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thanh Tần.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 46Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Phần 1: Giới thiệu chung.

1/ Khái niệm chung về bộ chuyển đổi. 2/ Điều hòa tín hiệu. 3/ Danh sách phân tích các bộ chuyển đổi. 4/ Các môđun thí nghiệm.

Phần 2: Nội dung thí nghiệm

1/ Cảm biến quang. 2/ Cảm biến tiệm cận. 3/ Cảm biến vị trí. 4/ Cảm biến đo nhiệt độ. 5/ Bộ chuyển đổi áp suất. 6/ Điều khiển động cơ SERVO DC  dùng PID. 7/ Điều khiển mức (motor bơm nước). 8/ Điều khiển nhiệt độ.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Minh Triết.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Phân tích ứng dụng phi tuyến trong mạng quang. Chương 2: Chuyên đề kết nối truyền tải mạng quang. Chương 3: Chuyên đề chuyển mạch gói quang. Chương 4: Chuyên đề đa truy nhập quang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn