foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Song Toàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 68Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Phần lý thuyết

Chương 1: Tổng quan về mạch tích hợp. Chương 2: Quy trình thiết kế và sản xuất IC. Chương 3: Công nghệ FPGA và ASIC. Chương 4: Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog HDL.

Phần thực hành:

Bài 1: Cổng logic và hàm Logic. Bài 2: Mạch đếm. Bài 3: Mạch giải mã và ghi dịch. Bài 4: Hàm và Module con - phần 1. Bài 5: Hàm và Module con - phần 2. Bài 6: Bài thực hành tổng hợp.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Kim Anh Tuấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 218Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Amply. Chương 2: Radio. Chương 3: Nguyên lý hoạt động máy Cassette. Chương 4: Nguyên lý hoạt hoạt động của máy thu hình.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 225Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Phần lý thuyết

Chương 1: Tổng quan về bộ điều khiển lập trình. Chương 2: Giới thiệu PLC OMRON CP1E. Chương 3: Tập lệnh PLC OMRON CP1E. Chương 4: Bộ định thời gian và ứng dụng. Chương 5: Bộ đếm và ứng dụng.

Phần thực hành

Bài 1: Bộ thực hành PLC OMRON CP1E-N30DR-A và phần mềm CX-PROGRAMMER. Bài 2: Lệnh đặt giá trị Bit. Bài 3: Lệnh  nhảy chương trình và phát hiện cạnh của tín hiệu. Bài 4: Lệnh so sánh và bộ đếm. Bài 5: Lệnh sao chép dữ liệu. Bài 6: Lệnh dịch chuyển dữ liệu.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 103Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Unit 1: Electronic components and symbols. Unit 2: Electronics in the home. Unit 3: Component values. Unit 4: Batteries. Unit 5: Remote control. Unit 6: Alarm systems. Unit 7: Metal detectors. Unit 8: Test and repair intruments. Unit 9: Computers. Unit 10: Control systems

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Thị Bích Hạnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 79Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Bảo mật trong mạng vô tuyến. Chương 2: Chất lượng dịch vụ mạng di động 3G/UMTS. Chương 3: Mạng truy cập gói tốc độ cao HSPDA.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn