foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Thành Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 71Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung

Bài mở đầu: Giới thiệu công cụ hỗ trợ thực hành và những quy định trong phòng thực hành. Bài 1: Cổng Logic NAND, OR, NOT AND, EX-OR,... Bài 2: FLIP FLOP. Bài 3: Mạch đếm JOHNSON - Đếm vòng. Bài 4: Thanh ghi. Bài 5: Mạch đếm giải mã hiển thị. Bài 6: Mạch đếm lên - xuống và đặt trước số đếm. Bài 7: Mạch đếm - Giải mã. Bài 8: Mạch giải mã và mạch so sánh. Bài 9: Các mạch dao động dùng Transistor. Bài 10: Các mạch tạo xung dùng IC555. Bài 11: Các đặc tính của bộ khuếch đại thuật toán OP-AMP.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Lê Thành Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 215Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung

Chương 1: Các hệ thống số & mã nguyên lý của việc viết số các hệ thống số. Chương 2: Hàm Logic. Chương 3: Cổng Logic. Chương 4: Mạch tổ hợp. Chương 5: Mạch tuần tự. Chương 6: Mạch làm toán. Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn. Chương 8: Biến đổi A/D & D/A. Chương 9: Các dạng mạch tạo xung cơ bản.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 78Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện -  Điện tử.

Nội dung

Phần 1: Lý thuyết

Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương 2: Lý thuyết chung về sợi dẫn quang. Chương 3: Các thông số của sợi quang. Chương 4: Cấu trúc sợi quang. Chương 5: Linh kiện biến đổi quang điện.

Phần 2: Thực hành

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đặng Hữu Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 260Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển. Chương 2: Mô hình toán học hệ thống. Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống. Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống. Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống. Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục. Chương 7: Mô tả toán học hệ thống rời rạc. Chương 8: Phân tích và thiết kế hệ thống rời rạc. Phụ lục: Bảng biến đổi Plaplace và Z.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hoàng Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 214Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về máy tính. Chương 2: Case và nguồn. Chương 3: Mainboard. Chương 4: CPU. Chương 5: Bộ nhớ Ram. Chương 6: Ổ cứng (HDD). Chương 7: CD Rom. Chương 8: Thiết bị vào ra. Phần thực hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn