foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Thành Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 52Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung

Chương 1: Ống dẫn sóng. Chương 2: Truyền sóng qua cáp quang. Chương 3: Truyền sóng vô tuyến. Chương 4: Giới thiệu antenna. Chương 5: Các đặc tính của antenna.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Thành Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 123Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung

Chương 1: Các nội dung cơ bản trong an toàn điện và sử dụng điện. Chương 2: Ảnh hưởng tĩnh điện và sự phóng điện dung. Chương 3: Một số quy trình kỹ thuật an toàn điện. Chương 4: Các vấn đề an toàn lao động. Chương 5: Tính toán dòng điện qua người trong các mạng điện. Chương 6: Bảo vệ bằng nối đất hệ thống điện. Chương 7: Cấp cứu người bị điện giật. Chương 8: Những nguy hiểm do hiện tượng sấm sét và biện pháp bảo vệ do sấm sét gây ra.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đặng Hữu Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 227Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung:

Phần 1: Lý thuyết

Chương 1: Sơ lược về vi xử lý - vi điều khiển. Chương 2: Khảo sát họ vi điều khiển 8051. Chương 3: Khảo sát tập lệnh của vi điều khiển. Chương 4: Khảo sát Timer/ Counter của vi điều khiển. Chương 5: Hoạt động ngắt - Interrupt. Chương 6: Khảo sát hoạt động truyền dữ liệu nối tiếp.

Phần 2: Thực hành

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Thị Bích Hạnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 147Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung:

Kết quả học tập 1: Trình bày tổng quan mạng thông tin di động. KQHT 2: Phân tích cấu trúc địa lý mạng di động. KQHT 3: Trình bày cấu trúc mạng thông tin di động GSM. KQHT 4: Phân tích các nguyên tắc chuyển giao trong mạng GSM. KQHT 5: Trình bày cấu trúc mạng thông tin di động CDMA. KQHT 6: Các đặc tính trong mạng CDMA. KQHT 7: Mạng thông ti di động 3G và phương hướng phát triển.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 55Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung:

Chương 1: Vai trò và triển vọng của ngành điện tử trong sản xuất và trong đời sống. Chương 2: Các khái niệm cơ bản liên quan ngành điện tử. Chương 3: Vị trí việc làm của kỹ sư điện tử. Chương 4: Phương pháp học tập hiệu quả. Chương 5: Kỹ năng mềm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn