foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Song Toàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 64Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Phần lý thuyết

Chương 1: Tổng quan về đo lường điện. Chương 2: Cơ cấu đo chỉ thị kim. Chương 3: Đo các đại lượng điện cơ bản.

Phần thực hành

Bài 1: Sử dụng VOM và đo các đại lượng cơ bản. Bài 2: Đồng hồ số và ampe kềm. Bài 3: Các phương pháp đo gián tiếp. Bài 4: Oscillocope. Bài 5: Điện xoay chiều 3 pha.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn