foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Đặng Hữu Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 170Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung:

Phần I. Lý thuyết

Chương 1: Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình. Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C. Chương 3: Biểu thức và các phép toán trong C. Chương 4: Nhập xuất dữ liệu trong C. Chương 5: Các toán tử điều khiển. Chương 6: Hàm - chương trình con. Chương 7: Mảng. Chương 8: Chuổi ký tự. Chương 9: Con trỏ. Chương 10: Kiểu dữ liệu tự tạo.

Phần II. Thực hành


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn