foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Thành Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 123Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử.

Nội dung

Chương 1: Các nội dung cơ bản trong an toàn điện và sử dụng điện. Chương 2: Ảnh hưởng tĩnh điện và sự phóng điện dung. Chương 3: Một số quy trình kỹ thuật an toàn điện. Chương 4: Các vấn đề an toàn lao động. Chương 5: Tính toán dòng điện qua người trong các mạng điện. Chương 6: Bảo vệ bằng nối đất hệ thống điện. Chương 7: Cấp cứu người bị điện giật. Chương 8: Những nguy hiểm do hiện tượng sấm sét và biện pháp bảo vệ do sấm sét gây ra.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn