foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Thành Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 155Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương I: linh kiện điện tử thụ động. Chương II: máy điện. Chương III: linh kiện bán dẫn. Chương IV: mạch điện tử ứng dụng cơ bản

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn