foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Hiền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 175Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan vể CAD. Chương 2: Phân tích hệ thống mạng điện cao áp. Chương 3: Sử dụng phần mềm PowerWorld Simulator/ Etap trong hệ thống mạng điện. Chương 4: Sử dụng phần mềm Matlab Simulink mô phỏng hệ thống mạng điện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn