foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 50Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Nguyên lý kỹ thuật bơi. Chương 3: Phân tích kỹ thuật kiểu bơi ếch. Chương 4: Xuất phát quay vòng. Chương 5: Cứu đuối.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Thái Phương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 58Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Giáo dục Thể chất.

Nội dung:

Chương 1: Lịch sử phát triển của môn Taekwondo trên thế giới và Việt. Chương 2: Kỹ thuật cơ bản. Chương 3: Quyền. Chương 4: Đối luyện.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Thị Thanh Huyền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 43Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Giáo dục Thể chất.

Nội dung:

Chương 1: Lịch sử ra đời và quá trình phát triển môn thể dục nhịp điệu. Chương 2: Đặc điểm tác dụng của môn TDNĐ đối với sức khỏe người tập. Chương 3: Huấn luyện 7 bước cơ bản. Chương 4: Đội hình di chuyển. Chương 5: Luật và phương pháp trọng tài thi đấu

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Dương Thanh Nhã.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 78Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Giáo dục Thể chất.

Nội dung:

Chương 1: Nội dung và lý thuyết (Bài 1: Giới thiệu môn điền kinh. Bài 2: Nguyên lý kỹ thuật môn điền kinh). Chương 2: Thực hành môn điền kinh (Bài 1: Kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Bài 2: Chạy cự ly trung bình - việt dã).

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Thái Phương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 42Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Giáo dục Thể chất.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu.

Bài 1: Lịch sử ra đời và sự phát triển môn cầu lông. Bài 2: Tác dụng của tập luyện và thi đấu cầu lông.

Chương 2: Lý thuyết.

Bài 1: Nguyên lý kỹ thuật cầu lông. Bài 2: Kỹ thuật cầu lông. Bài 3: Chiến thuật cầu lông.

Chương 3: Luật cầu lông

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn