foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Vũ Thiên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 152Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Phần I: Cơ sở lý thuyết

Chương 1: Đại cương về hóa phân tích. Chương 2: Phân tích định tính. Chương 3: Phân tích định lượng. Chương 4: Phương pháp phân tích công cụ.

Phần I: Thực hành

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn