foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Yến Linh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 137Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Sinh học tế bào. Chương 2: Sinh học phân tử. Chương 3: Di truyền học quần thể. Chương 4: Cấu trúc và chức năng sinh lý động vật. Chương 5: Thực hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn