foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Thị Mộng Thường.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 162Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Sinh học tế bào. Chương 2: Sinh học phân tử. Chương 3: Sinh học phát triển. Chương 4: Di truyền học.

Thực hành:

Bài 1: Cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi quang học. Bài 2: Quan sát hình dạng và cấu trúc tế bào. Bài 3: Sự trao đổi nước và các chất hòa tan qua màng tế bào. Bài 4: Quang hợp - Hô hấp. Bài 5: Quan sát nhiễm sắc thể.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn