foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Phấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 193Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và định luật cơ bản của hóa học. Chương 2: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học. Chương 4: Nhiệt động hóa học. Chương 5: Động hóa học. Chương 6: Dung dịch. Chương 7: Điện hóa học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn