foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Xuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 88Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Đại cương về lôgic học

Bài 1/ Đại cương về logic học. Bài 2/ Đối tượng và ý nghĩa của lôgic học

Chương 2: Các hình thức cơ bản của tư duy

Bài 1/ Khái niệm. Bài 2/ Phán đoán. Bài 3/ Suy luận. Bài 4/ Chứng minh - bác bỏ. Bài 5/ Các quy luật cơ bản của tư duy hình thức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn