foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Huỳnh Minh Như Hương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 140Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học. Chương 2: Cơ sở hình thành tâm lý người. Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức. Chương 4: Hoạt động nhận thức. Chương 5: Đời sống tình cảm - ý chí. Chương 6: Sự hình thành và phát triển nhân cách.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn