foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Cao Hữu Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Xác suất - công thức tính xác suất. Chương 2. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất. Chương 3. Ước lượng tham số thống kê. Chương 4. Kiểm định giả thiết thống kê. Chương 5. Phân tích hồi quy và tương quan.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Phạm Minh Triển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến số. Chương 2. Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số. Chương 3. Tích phân của hàm một biến số. Chương 4. Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Chương 5. Chuỗi số và chuỗi hàm số.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Kinh Danh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Xác suất và công thức tính xác suất. Chương 2. Biến ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất. Chương 3. Ước lượng tham số thống kê. Chương 4. Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5. Lý thuyết tương quan và hồi qui.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Trần Thiện Khải.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 110Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương 2. Tích phân hàm số nhiều biến số và ứng dụng. Chương 3. Tích phân đường, tích phân mặt và ứng dụng. Chương 4. Phương trình vi phân cấp 1, 2 và ứng dụng.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Tiên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 118Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Một số khái niệm trong đại số tuyến tính. Chương 2. Bài toán quy hoạch tuyến tính. Chương 3. Phương pháp đơn hình. Chương 4. Bài toán đối ngẫu. Chương 5. Bài toán vận tải.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn