foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lý Thành Tiến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 92Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Xác suất, công thức tính xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên. Chương 3: Mẫu ngẫu nhiên và các quy luật phân phối. Chương 4: Ước lượng tham số tổng thể. Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn