foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lý Thành Tiến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 105Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Sơ lược về xác suất và biến ngẫu nhiên. Chương 2: Dữ liệu thống kê và các đại lượng thống kê mô tả. Chương 3: Ước lượng tham số tổng. Chương 4: Kiểm định giả thiết thống kê và phân tích phương sai. Chương 5: Phân tích hồi quy và tương quan.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn