foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Dương Kim Ngọc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 92Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Thu Thập dữ liệu. Chương 2: Tóm tắt dữ liệu. Chương 3: Ước Lượng Tham Số. Chương 4: Kiểm Định Giả Thuyết Thống Kê. Chương 5: Lý Thuyết Tương Quan và Hồi Quy. Phụ lục: Đại Lượng Ngẫu Nhiên và Các Quy Luật Phân Phối Xác Suất, Các Bảng Tra Giá Trị.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn