foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Cao Hữu Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013

Mô tả: 87Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương bổ sung: Các trường số. Chương 1: Hàm số - Giới hạn - Liên tục. Chương 2: Đạo hàm - Vi phân - Tính tích phân hàm một biến số. Chương 3: Lý thuyết sơ cấp về ma trận. Chương 4: Đạo hàm - Vi phân - Cực trị hàm nhiều biến. Chương 5: Các bài toán ứng dụng cơ bản trong kinh tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn