foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Trần Quang Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 130Tr,

Mục tiêu nghiên cứu:

Chương 1. Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến số. Chương 2. Đạo hàm và vi phân của hàm một biến số. Chương 3. Tích phân của hàm một biến số. Chương 4. Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương 5. Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Chương 6. Phương trình vi phân.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn