foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Nguyễn Thành Công.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 210Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Sàn phẳng bằng bê tông cốt thép. Chương 2. Khung bê tông cốt thép toàn khối. Chương 3. Cầu thang. Chương 4. Kết cấu móng bê tông cốt thép.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Kỷ Minh Hưng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Đặc điểm của đất yếu và những tính chất cơ bản của đất yếu. Chương 2. Giải pháp kết cấu khi xây dựng công trình. Chương 3. Các phương pháp gia cố, cải tạo nền đất yếu. Chương 4. Thiết kế một số loại móng cọc trên nền đất yếu. Chương 5. Những nguyên tắc cơ bản về khảo sát trong xây dựng.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Huỳnh Hữu Trí.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Các thuộc tính ban đầu. Chương 2. Các lệnh vẽ cơ bản 2d. Chương 3. Một số lệnh sao chép và hiệu chỉnh tạo hình. Chương 4. Ghi và hiệu chỉnh văn bản. Chương 5. Quản lý các đối tượng theo lớp. Chương 6. Ghi kích thước. Chương 7. Hình dáng, mặt cắt và kí hiệu vật liệu. Chương 8. Block và chèn block. Chương 9. In bản vẽ.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Nguyễn Thành Công.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 127Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Nguyên tắc khảo sát, đánh giá tình trạng công trình xây dựng. Chương 2. Phương pháp thử nghiệm chất lượng cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép. Chương 3. Phương pháp thử chất lượng kết cấu thép. Chương 4. Quan trắc biến dạng công trình. Chương 5. Phương pháp thử chất lượng công trình đất. Chương 6. Đánh giá chất lượng công trình.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Nguyễn Thành Công.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 151Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Mở đầu. Chương 2. Khoáng vật và khoáng vật tạo đá. Chương 3. Thành phần kiến trúc và một số tính chất cơ lý củađất đá. Chương 4. Kiến tạo và địa chất lịch sử. Chương 5. Nước dưới đất. Chương 6. Một số quyluật vận động củanước dưới đất. Chương 7. Chương 8. Các hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến xây dựng công trình. Chương 8. Khảo sát địa chất công trình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn